info@tanata.eu   |   0878 599 709

Продажба на шафран

ТАНАТА извършва продажба на чист, висококачествен, ръчно обработен български шафран и шафранови продукти.

Нашият шафран не съдържа никакви добавки – нито изкуствени, нито естествени. Ние не използваме други растения. Готовата подправка съдържа само и единствено близълца (стигми) от Crocus sativus. За разлика от много производители, в Таната ООД отделяме и тичниките на цветето, защото това е единственият начин да постигнем най-високото възможно качество.

Наша стандартна практика е да засаждаме единствено предварително заявени количества луковици. По този начин гарантираме свежест на шафрана.

КАЧЕСТВОТО

Изследванията на реколта 2016 г. бяха направени в швейцарска лаборатория и показаха резултати, надхвърлящи очакванията за първокачествен шафран по стандарта ISO 3632-2 от 2010 година.

laboratory-test-results

Вижте таблицата със съпоставката.

Параметри Таната ЕООД Категория I Категория II Категория III
Кроцин 218 190 150 100
Пикрокроцин 96 70 55 40
Сафранал 32 20-50 20-50 20-50

Подробности за международния стандарт можете да намерите на сайта на ISO.

Един от най-важните моменти тук е, че не става въпрос само за шафрана, произведен от Таната ЕООД. Понеже ние използваме същите луковици, които продаваме, и прилагаме същите методи на отглеждане и обработка, тези резултати се отнасят до всички наши партньори в България.

Свържете се с нас
Обратно